Sjukhusläkarna


Nyheter

Facebook

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Karin Båtelson
Internationell sekreterare
Karin Båtelson
Adam Öhman
Kommunikatör
Adam Öhman
Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg