Sjukhusläkarna


Facebook

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikatör
Adam Öhman
Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Karin Båtelson
Internationell sekreterare
Karin Båtelson
Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg