Sjukhusläkarna


Nyheter

Facebook

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen i Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen, samt att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Föreningen har cirka 21 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikatör
Adam Öhman
Karin Båtelson
Internationell sekreterare
Karin Båtelson
Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg