Sjukhusläkarna


Facebook

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Karolina Olofsson
Kommunikatör
Karolina Olofsson
Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg