Sjukhusläkarna


Nyheter

Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 500 medlemmar.

Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman
Elin Sundin
Kommunikationsansvarig
Elin Sundin