2021-05-26 13:21Nyheter

Båtelson: Vi vill se en utvärdering om kliniska farmaceuter

Pressbild. Foto: Daniel Stiller, BildbyrånPressbild. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Södersjukhuset lyfter i sociala medier fram hur sjukhusets kliniska farmaceuter med framgång hjälper och stöttar läkare att fånga upp läkemedelsrelaterade problem och se helheten i fråga om patienternas läkemedelssituation. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, framhåller att det givetvis är bra att fler professioner bidrar med sin speciella kompetens, men att det ska ske på rätt sätt.

– Många sjukhusläkare anger att man är kritisk till att ha farmaceuter på avdelningen och att man vill ha ordentlig utvärdering om att det här verkligen har effekt på patientsäkerheten. Den här typen av arbete utvärderas ofta i termer av ”antal hittade interaktioner” som många gånger egentligen inte har någon som helst betydelse för patienten, säger hon.

Sjukhusläkarna har under lång tid drivit linjen att det i grunden är bättre att ytterligare utveckla läkarnas kunskaper om läkemedelsbehandling. Bara läkarna har ansvaret i slutändan.

– Verktygen för läkemedelsbehandling är otroligt eftersatta, fortsätter Karin Båtelson. Vi vill att saker ska göras rätt från början, i själva mötet, i dialog med patienten. Då krävs en vettig utveckling till exempel av nationella läkemedelslistan, att strukturen med dosdispensering förbättras, att personalen hinner med kollegiala samtal och att läkare får mer farmakologikunskap.

– Om det finns utvärdering som visar att man har räddat patienter, undvikit vårdskador och sparat sjukhusvårdtid genom att använda kliniska farmaceuter kan ett sådant upplägg vara bra. Men man måste vara noga med var man lägger resurser i dag, när det är så otroligt mycket annat som vi har framför oss.

 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman