2018-08-30 14:53Nyheter

Bra med utredning om sjukvårdens krisberedskap, men åtgärderna brådskar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser.

- Äntligen en utredning som ska belysa och förhoppningsvis komma fram till en åtgärdsplan. Men 31 december 2020 är för långt bort - börja samöva, för åtgärder brådskar, säger Andreas Fischer, Sjukhusläkarna. 

Svensk hälso- och sjukvård ska vara starkt rustad för att möta allvarliga händelser – som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning, med målet att skapa långsiktiga regelverk och tydligare ansvarsfördelning. 

Utredaren, Åsa Kullgren, ska också se över om samarbetet mellan olika nivåer behöver stärkas, exempelvis behov av förändrad lagstiftning och andra regleringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

- Det är uppenbart att vår beredskap är eftersatt, säger Andreas Fischer, styrelseledamot i Sjukhusläkarna och ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm. 

- Äntligen en utredning som ska belysa och förhoppningsvis komma fram till en åtgärdsplan! Men 31 december 2020 är lite långt bort. Börja samöva, så kommer bristerna konkretiseras och bli uppenbara. En parallell utredning kan formalisera åtgärdsplanen.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg