2023-12-11 12:14Nyheter

Debatt: Stärk chefläkarrollens oberoende ställning i vården

Elin Karlsson och Sjukhusläkarna vill att chefläkarrollens ställning ska stärkas. Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, lyfter fram vikten av att chefläkarrollens ställning utreds. Foto: Pressbilder

Vårdpersonal som slår larm om brister i verksamheter drabbas oacceptabelt ofta av repressalier. För att garantera patientsäkerheten krävs att chefläkare har en tydlig och oberoende roll. Nu måste chefläkarrollens ställning utredas. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, i en debattartikel i Dagens Medicin.

I tider präglade av stora underskott, åtstramade budgetar och personalneddragningar är det särskilt viktigt att den medicinska kompetensen är styrande för att säkra patientsäkerhet och bästa effektivitet i sjukvården.

En utredning är ett viktigt steg mot att få en tydlig oberoende chefläkarroll. Chefläkaren ska stå fri från den linje i organisationen som måste göra cheferna ovanför nöjda, och ska kunna agera självständigt utan risker för straffåtgärder. Chefläkaren har kunskap om den lokala organisationen och kan förutse direkta effekter på innehåll och produktion vid organisationsförändringar.

Läs debattartikeln här.

 Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman