2023-05-25 13:03Nyheter

”Det är viktigt att vi utvecklar sjukvården åt rätt håll”

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, ser fram emot alla möten i Almedalen.Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, betonar att Almedalen är en viktig demokratisk arena. Foto: Stefan Nilsson/pressbild

Sjukhusläkarna laddar inför årets upplaga av Almedalsveckan i Visby, som äger rum veckan efter midsommar.  

– Jag hoppas att det blir många intressanta och konstruktiva möten. Almedalsveckan är ett fantastiskt tillfälle att knyta nya kontakter, att utbyta erfarenheter och diskutera brännande frågor, säger ordförande Elin Karlsson.

– Jag ser givetvis fram emot de planerade programpunkterna, inte minst våra egna panelsamtal men även andras seminarier. Utbudet är enormt. Jag ser också fram emot alla personliga möten, när man kan träffas på plats i ett öppet och demokratiskt sammanhang som är så pass stort – det är lite unikt för Almedalen.

Sjukhusläkarna anordnar tre panelsamtal, ett på onsdag den 28 juni tillsammans med Sveriges industriläkarförening, ett på torsdag den 29 juni tillsammans med Sveriges läkarförbunds chefsförening och ett på egen hand, även det arrangeras den 29 juni. Hur tänker du kring dessa programpunkter?

– Vi har valt ämnen som täcker stora problem som vi ser i vår arbetsvardag. Det första seminariet handlar om restnoteringar, som påverkar oss och patienterna dagligen. Det är glädjande att generaldirektörerna Björn Eriksson på Läkemedelsverket, Olivia Wigzell på Socialstyrelsen och Charlotte Petri Gornitzka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara med i panelen. Min förhoppning är att vi ska få svar på hur vi tillsammans kan jobba vidare i denna fråga.

Elin Karlsson fortsätter:

– Det andra seminariet behandlar styrningen av sjukvården och vilket utrymme den medicinska professionen får i olika ledningsfunktioner. Tillsammans med Chefsföreningen anordnar vi ett samtal, där vi ska göra en utblick i Norden för att se vad vi kan lära av våra grannländer, vilket känns stimulerande, säger hon, och konstaterar med tillfredsställelse att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har tackat ja till att delta.

– Det tredje seminariet handlar om vårdplatsbristen, en av våra stora frågor sett över tid. Nu har vi äntligen fått ett erkännande, från såväl politiskt håll som myndighetshåll, att bristen på vårdplatser är ett allvarligt problem. Det gör att vi kan gå vidare för att titta på lösningar. Denna gång ska vi diskutera vem som gör vad inom sjukvården, hur onödig administration påverkar kärnverksamheten och hur vi på bästa sätt kan ta vara på resurserna – frågor som är högst centrala.

Varför är Almedalen en viktig arena för Sjukhusläkarna?

– I Almedalen diskuteras mycket sjukvårdspolitik. Det är många politiker, myndighetsföreträdare och representanter för professions- och patientföreningar på plats, och det är viktigt att vi med vår kompetens och våra erfarenheter är med och utvecklar sjukvården åt rätt håll, säger Elin Karlsson.

– Tidigare har vi i Almedalen drivit just frågan om att vårdplatsbristen ska erkännas, och vi har fått en god respons, för att bara nämna ett exempel. Det är en bra satsning att flera från styrelsen deltar. Det gör att vi kan sprida ut oss och delta i flera aktiviteter för att föra ut vår sjukvårdspolitik. Jag ser fram emot en intensiv, inspirerande och givande vecka.

Läs mer härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman