2022-12-01 12:27Nyheter

”Det här är beklämmande och oroväckande siffror”

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, ser allvarligt på att hot och våld mot läkare är så pass vanligt. Foto: SLF/press (kollage)Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, ser allvarligt på att hot och våld mot läkare är så pass vanligt. Foto: SLF/press (kollage)

Läkarförbundets arbetsmiljöenkät visar att var tionde tillfrågad läkare har blivit utsatt för hot eller våld från patienter och anhöriga bara under det senaste året. Inom psykiatri har 35 procent av läkarna blivit utsatta, medan motsvarande siffra inom akutsjukvården är 31 procent. 

– Det här är beklämmande och oroväckande siffror, men tyvärr är vi inte förvånade. Vi får återkommande vittnesmål från kollegor som har blivit föremål för hot eller våld – och många gånger får de inte den hjälp som de behöver, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, och fortsätter:

– Det är viktigt att arbetsgivarna med hjälp av rutiner och säkerhetsutbildning stöttar alla läkare och andra vårdanställda.

Läkarförbundets enkätundersökning har gått ut till alla yrkesverksamma medlemmar i hälso- och sjukvården. Cirka 15 900 läkare svarade på enkäten, 42 procent av de tillfrågade.

– Hot och våld får aldrig betraktas som en naturlig del av läkares vardag. Tvärtom är en trygg arbetsmiljö helt central för att läkare ska kunna utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt och ge patienterna en god vård, säger Elin Karlsson.

Läs hela rapporten härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman