2023-06-13 07:06Nyheter

Det krävs fler medicinska sekreterare i sjukvården

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, och Mariela Ferré Hofman, ledamot i Visions förbundsstyrelse.Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, och Mariela Ferré Hofman, fackförbundet Vision, efterlyser fler medicinska sekreterare. Foto: Pressbilder

För att råda bot på vårdplatsbristen krävs att regionerna använder resurserna på bästa sätt. Vi kräver att fler medicinska sekreterare anställs för att ge läkare och övrig vårdpersonal mer tid till patienterna. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, och Mariela Ferré Hofman, ledamot i Visions förbundsstyrelse, i Dagens Medicin.

Läs debattartikeln här.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, i likhet med läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman