2020-03-12 14:46Nyheter

Enpatientrum kan inte vara standard när fler vårdplatser behövs

null

På många sjukhus i landet pågår om- och nybyggnationer, där enpatientrum alltmer ofta är standard. Samtidigt finns en omfattande vårdkris att förhålla sig till. Sjukhusläkarna vill nu att man öppnar upp för mer flexibla rumslösningar. 

Sjukhusläkarna Lund motionerade under Sjukhusläkarnas fullmäktige på torsdagen om att Sjukhusläkarna ska prioritera frågan om fler vårdplatser genom att argumentera för flexibla rumslösningar. Det kan innebära att två patienter vid behov kan vårdas i ett enpatientrum. Lokalavdelningen påpekar att det i den bästa av världar är svårt att vara emot enpatientrum, men att detta måste ställas mot den omfattande vårdplatsbristen.

”Om svensk sjukvård konsekvent enbart ska bygga enpatientrum kommer detta att få konsekvenser under många år framgent”, skriver lokalavdelningen.

Fullmäktigeledamlterna debatterade om huruvida infektionsrisken ökar vid användning av flerbäddsrum, men kom fram till att det är en större risk att ha patienter i korridoren än att ha två patienter med liknande sjukdomsbild i samma rum. Studier har heller inte kunnat påvisa något entydigt resultat. 

Fullmäktige beslutade att Sjukhusläkarna ska prioritera att arbeta med frågan om enkelrum, samt i media och det offentliga samtalet verka för att nya sjukhus byggs på flexibla sätt utifrån vårdens behov. Hur Coronaviruset kommer påverka Sjukhusläkarnas agerande i frågan den närmaste tiden är dock oklart. En tredje att-sats i motionen om att hålla ett seminarium om enkelrumsfrågan avslogs. 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg