2021-02-12 14:32Nyheter

”Flextiden gömmer väldigt mycket missförhållanden på arbetsplatsen”

null

Enligt tidningen Sjukhusläkarens kartläggning av flextidsavtal för läkare runt om i landet skiljer sig både ramar och möjligheterna att ta ut tiden åt. Det viktiga är inte hur flextidsavtalen ser ut utan hur de används, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

– Flextiden missbrukas av många arbetsgivare och gömmer väldigt mycket missförhållanden på arbetsplatsen. Vi vet att det finns arbetsplatser där man systematiskt nollar flextid och då stjäl både tid och lön från arbetstagare. Det är ohederligt, säger Karin Båtelson.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg