2024-01-25 14:51Nyheter

Fullspäckat schema på årets upplaga av fullmäktigemötet

Utredaren Harriet Wallberg är en av gästerna på fullmäktigemötet. Utredaren Harriet Wallberg är en av gästerna på fullmäktigemötet. Foto: Sofia Runarsdotter, Jannis Politidis

Sjukhusläkarna laddar inför årets fullmäktigemöte i mitten av mars. En av gästerna på mötet är den tidigare universitetskanslern Harriet Wallberg, som utreder frågan om krav på kontinuerlig fortbildning för vårdpersonal.

Fullmäktigemötet är föreningens högsta beslutande organ och bestämmer riktlinjerna för verksamheten framåt. Mötet, som äger rum den 14 och 15 mars, är även ett tillfälle för förtroendevalda ledamöter från olika håll i landet att träffas och diskutera aktuella frågor.

Sjukhusläkarna har under lång tid drivit på för att specialistläkares fortbildning ska regleras på nationell nivå. Efter att riksdagen våren 2022 röstat igenom ett tillkännagivande om att se över frågan om att införa krav på – och rätt till – en kontinuerlig fortbildning för vårdpersonal fick Harriet Wallberg i höstas uppdraget att utreda frågan.

Sjukhusläkarna följer utredningen med intresse.

– Om vi på allvar ska få bukt på bristerna i fortbildningen krävs en reglering som ställer tydliga krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Vi välkomnar att frågan utreds, och ser fram emot att diskutera hur arbetet fortskrider, säger Elin Karlsson, ordförande i föreningen.

Specialistläkare ägnar allt färre dagar åt extern fortbildning. Enligt Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät, som presenterades förra året, fick läkare i Sverige i snitt 4,2 dagar extern fortbildning år 2022. Det var ett nytt bottenrekord – en halvering av tiden som avsattes för fortbildning 2004, när förbundet började mäta.

Harriet Wallberg är professor i fysiologi och har, förutom arbetet som universitetskansler, en bakgrund som rektor på Karolinska institutet (KI) och har tidigare utrett frågan om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén, är också inbjuden som gäst till mötet. Han ska berätta om kommitténs arbete med att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för vården. Andra gäster är Kristina Henriksson, som fick Sjukhusläkarnas arbetsmiljöstipendium år 2020, och hennes handledare Emma Brulin.

– Vi planerar inför två fullspäckade dagar med intressanta gäster och givande samtal, säger Elin Karlsson.


Missa inte chansen att söka föreningens fortbildningsdiplom

Jobbar du i en sjukvårdsverksamhet som prioriterar fortbildning? Verksamheten kanske lever upp till kriterierna för Sjukhusläkarnas fortbildningsdiplom?

Ett urval av kriterierna: Alla specialistläkare ska ha en individuell och dokumenterad fortbildningsplan, fortbildning ska redovisas i verksamhetsberättelsen och kontinuerlig intern utbildning ska anordnas en till två gånger i månaden.

Sista ansökningsdag är 29 februari 2024. Läs mer här.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman