2019-06-19 12:58Nyheter

Hållbar sjukvård & Läkare behövs som chefer - temat när Sjukhusläkarna håller seminarier i Almedalen

null

Vad har dagens unga läkare för krav och förväntningar på sin arbetsgivare när det gäller hållbar sjukvård? Och hur viktigt är det att ha branschkunskap när man är chef? Det är ingångarna till Sjukhusläkarnas två seminarier i Almedalen.

Seminariet Unga läkare vill bidra till en hållbar sjukvård arrangeras tillsammans med Klimat- och hälsa-gruppen och leds av en av medlemmarna, Sofia Hammarstrand, ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Diskussionen utgår från frågan om vilka förväntningar yngre läkare har på sina framtida arbetsplatser och huruvida läkares roll kommer ändras framöver, där de som en del av arbetet behöver arbeta med klimat och hållbarhetsfrågor?

Medverkar gör bland andra Gustav Eriksson, Miljöchef Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Theodor Lav, Ordförande Läkarförbundet Student, och Maria Wolodarski, Onkolog Nya Karolinska Universitetssjukhuset och Läkare för Miljön.

Tid och plats: Onsdag 3 juli, kl 14.10-15.00. Slottsterrassen 6 i Visby

Seminariet Läkare behövs som chefer i vården – om vi vill prioritera rätt för patientsäkerhet och lönsamhet arrangerar Sjukhusläkarna tillsammans med Läkarförbundets chefsförening. Här diskuteras om läkare ska axla chefskapet eller enbart vara tillgängliga som experter?

I panelen ingår bland andra Jean-Luc af Geijerstam, Generaldirektör Vårdanalys, Peter Graf, VD Vårdbolaget Tiohundra och Karin Båtelson och Tina Crafoord, ordförande i Sjukhusläkarna och Läkarförbundets chefsförening. Moderator är Elin Karlsson, 2:e vice ordförande Sjukhusläkarna.

Tid och plats: Onsdag 3 juli, kl 15.20-16.10. Slottsterrassen 6 i Visby 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg