2023-06-01 07:57Nyheter

Här är Sjukhusläkarnas panelsamtal i Almedalen

Många tunga namn inom det sjukvårdspolitiska området deltog i Sjukhusläkarnas panelsamtal i Almedalen.Sjukhusläkarnas panelsamtal under Almedalsveckan handlade om restnoteringar, ledarskap i vården och vårdplatsbristen. Foto: Pressbilder

Sjukhusläkarna anordnade tre panelsamtal i Almedalen, två seminarier tillsammans med andra föreningar och ett på egen hand. 


Läkemedel – tyvärr slut i lagret. Vad kan vi göra åt detta?

Onsdag 28 juni klockan 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6, Visby
Arrangör: Sjukhusläkarna, Sveriges industriläkarförening

Den bristande tillgången på viktiga mediciner är en stor utmaning inom sjukvården. Hur ska vi se till att det finns lämpliga läkemedel tillgängliga och att de används på rätt sätt? Vad kan/bör vi göra här och nu, samt på längre sikt?

Medverkande:
Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen
Jon Tsai, medicinsk chef på Sanofi Sverige
Shokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna
Karin Filipsson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarna
Ann Hermansson, styrelseledamot i Sjukhusläkarna

Moderatorer:
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna
Anna Maria Langkilde, ordförande i Sveriges industriläkarförening

Här kan du se seminariet i efterhand. 


Styrning och ledarskap i vården – vad bör Sverige lära av andra nordiska länder

Torsdag 29 juni klockan 09.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6, Visby
Arrangör: Sjukhusläkarna, Sveriges läkarförbunds chefsförening

De nordiska länderna har olika system för styrningen och organiseringen av hälso- och sjukvården. Samtidigt finns det skillnader i vilka roller läkare får i olika styrmodeller. I detta panelsamtal diskuterar vi styrning och hur vi kan ta vara på läkares kompetens i ledningsfunktioner, med särskilt fokus på vilka konkreta exempel från våra grannländer som vi bör lära av.

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister
Sofia Palmquist, koncernchef på Aleris
Tina Crafoord, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna

Moderator:
Lars Rocksén, förste vice ordförande i Läkarförbundet och styrelseledamot i Sjukhusläkarna

Här kan du se seminariet i efterhand. 


Ständig vårdplatsbrist – men vårdpersonalens tid ägnas alltför ofta åt onödig administration

Torsdag 29 juni klockan 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6, Visby
Arrangör: Sjukhusläkarna

Sverige ligger i botten i Europa vad gäller antalet vårdplatser. Vårdplatsbristen är ett hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Detta seminarium fokuserar på hur vi i svensk sjukvård kan råda bot på vårdplatsbristen och utmaningarna i vården, med extra intresse för hur vi kan nå framsteg genom att använda resurser och kompetens på ett bättre sätt än i dag.

Medverkande:
Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vård- och omsorgsanalys
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner
Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet
Jonas Holm, styrelseledamot i Sjukhusläkarna

Moderator:
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna

Här kan du se seminariet i efterhand. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman