2018-04-03 13:00Nyheter

Karin Båtelson debatterar vårdköer i Dagens Samhälle

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson fram några av de effekter de ökande väntetiderna i vården medför.

Karin Båtelson lyfter fram att väntetiderna drabbar de patienter som väntar, men även samhället som förlorar arbetsföra medborgare eller måste bekosta onödiga stödinsatser. Hon pekar även på att arbetsmiljön drabbas när medicinsk kunskap och evidens inte följs.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg