2020-03-12 15:33Nyheter

Karin Båtelson omvald till ordförande för Sjukhusläkarna

null

Vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte skedde val av ordförande, 2:e vice ordförande, tre ledamöter och en suppleant till och med ordinarie fullmäktige 2022. 

Karin Båtelson omvaldes som ordförande, Elin Karlsson som 2:e vice ordförande och Andreas Fischer, Ann Hermansson och Torbjörn Karlsson som ledamöter. Marie Engman omvaldes som suppleant. 

- Vi kommer att fortsätta arbeta med våra kärnfrågor såsom förbättrad arbetsmiljö, fler vårdplatser och fler läkare som chefer, säger Karin Båtelson. 

Styrelsen består av 9 ledamöter och 2 suppleanter. Tidigare valda är Bengt von Zur-Muhlen (1:e vice ordförande), Shokoufeh Manochehrpour, Sten Östenson, Jonas Holm (saknas på bilden) och Magnus Hellström (suppleant). 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg