2018-04-03 13:01Nyheter

Karin Båtelson: Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är även förste vice ordförande i Läkarförbundet. Nu presenterar hon Vårdplatsgruppens arbete mot vårdplatsbristen i en artikel i tidskriften Läkartidningen. De tre huvudsakliga punkterna som presenteras är:

  • En personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens.
  •  En vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov.
  • En nationell primärvårdsreform med stärkt primärvård.

Läs hela artikeln

Karin Båtelson

(Karin Båtelson)


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg