2020-09-29 08:20Nyheter

Kontakten med Försäkringskassan – ett av läkarnas största arbetsmiljöproblem

"Många läkare upplever att medicinska utlåtanden regelbundet ifrågasätts av Försäkringskassan, som efterfrågar motivering på motivering trots att läkaren ställt en diagnos. Vi vill se ett ökat samarbete mellan sjukvården och Försäkringskassan, med det gemensamma målet att den sjukskrivne ska bli frisk."

Karin Båtelson och Sten Östenson skriver på Altinget.se om att kontakten med Försäkringskassan har blivit ett av läkarkårens stora arbetsmiljöproblem
Sjukhusläkarna föreslår ett antal åtgärder för att både styra sjukförsäkringen åt rätt håll och för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla inblandade parter:
  • Ökat samarbete mellan Försäkringskassan och sjukvården via kontinuerliga avstämningsmöten och utarbetade samarbetsrutiner i gemensamma digitala verktyg.
  • Multiprofessionella team med specialistkompetens, som tar över bedömningen av arbetsförmåga och sjukskrivning efter remiss från sjukskrivande läkare.
  • Ökad flexibilitet genom partiella sjukskrivningar sett till individens behov för att på sikt kunna återgå i arbete.

Läs hela debattartikeln på Altinget


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg