2023-09-20 11:23Nyheter

”Läkare måste ha ett centralt inflytande när it-system införs”

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, kräver att regionerna lyssnar på professionen när nya journalsystem etableras. Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, poängterar att medicinska beslut måste styra när nya it-system införs i vården. Foto: Pressbilder

Medicinsk kvalitet och patientbehov måste vara vägledande när nya it-stöd och journalsystem etableras i sjukvården. Det understryker Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

– Läkare som har den högsta medicinska kompetensen, men också huvudansvaret för patienternas medicinska vård, måste ha ett centralt inflytande när nya it-system införs, säger hon.

– Regionerna kan inte köpa in avancerade verktyg till operationer eller röntgen utan att läkare är högst delaktiga. Samma sak ska naturligtvis gälla även journalsystem.

Tidningen Sjukhusläkaren uppmärksammar i nya numret stora brister i införandet av Millennium, men även i andra system. Teknikprofessioner som har liten kunskap om kärnverksamheten, digitala stödfunktioner som införs utan att de har testats tillräckligt av användarna och arbetsgivare som ignorerar när läkare slår larm om brister – de illavarslande exemplen som skildras är många.

– Läkare och skyddsombud måste få konkret inflytande i såväl upphandling, utveckling och utformning som anpassning och utvärdering av olika it-system, men också i andra delar som på ett tydligt sätt påverkar patienternas vård och personalens arbetsmiljö, säger Elin Karlsson.

 Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen i Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen, samt att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Föreningen har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman