2021-09-03 11:54Nyheter

Läkare tar krafttag för att lösa utbildningsskulden

Hans Hjelmqvist, Svenska Läkaresällskapet, Madeleine Liljegren, Sveriges yngre läkares förening, och Karin Båtelson, Sjukhusläkarna. Foto: PressbilderHans Hjelmqvist, Svenska Läkaresällskapet, Madeleine Liljegren, Sveriges yngre läkares förening, och Karin Båtelson, Sjukhusläkarna. Foto: Pressbilder

En stor del av läkarnas ST-kurser har skjutits upp under pandemin. Nu erbjuder Svenska Läkaresällskapet (SLS) sina föreningar utbildning i digitalisering av kurser för att försöka få bukt på problemen.   
– Vi vill ge kursgivarna en bra stöttning som underlättar deras arbete. Det är ofta erfarna sjukhusläkare som håller i kurserna och som nu ska lösa situationen, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning, och uppmanar berörda kollegor att anmäla sig till seminarierna.   

Svenska Läkaresällskapet har under 2020 och 2021 gjort tre undersökningar som visat att många föreningar som erbjuder ST-kurser tvingats att ställa in eller skjuta upp kurser i spåren av coronavirusets spridning. Problemen har således påverkat läkares vidareutbildning, vilket har ökat trycket på digitalisering av ST-kurser.

– Utbildningsskulden är påtaglig. Det ser lite olika ut i olika specialiteter, men det generella mönstret är tydligt. Vi måste erbjuda mer utbildning digitalt för att komma ikapp. Det har ju blivit mer digitala lösningar det senaste året, och det kommer att fortsätta även efter pandemin, säger Hans Hjelmqvist.

Med start i september ska Läkaresällskapet arrangera workshops för ST-kursgivare som vill öka inslaget av distansundervisning i sina kurser.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, betonar att det är viktigt att läkare inte sinkas i sina karriärer.  

– Läkaresällskapets initiativ är superbra. Det är viktigt att se till att specialistföreningarna, som är bäst på det, kan ta tag i den uppkomna situationen. Vi behöver så snabbt som möjligt fler specialister med rätt kompetens både för individens skull och med tanke på vårdberget, säger hon och fortsätter: 

– Dessutom anser jag att de läkare som uppenbart skulle ha varit klara med sin ST i tid borde få ha sina löneförhandlingar som planerat, det vill säga efter fem år. Inte minst med tanke på att onödigt mycket vård och utbildningar ställdes in på flera håll i regionerna i väntan på en coronastorm som inte kom.   

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening (Sylf), är också starkt positiv till SLS-satsningen. Alla initiativ som tas för att minska utbildningsskulden är bra, framhåller hon.

Läs mer om SLS-satsningen här.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman