2022-09-21 08:58Nyheter

Öppet brev: Det här är frågorna ni behöver ta tag i, SKR

Sjukhusläkarna hoppas att SKR:s styrelse väljer att lyssna på professionen rörande vårdplatsbristen. Foto: Torkel EkqvistSjukhusläkarna hoppas att SKR:s styrelse väljer att lyssna på professionen rörande vårdplatsbristen. Foto: Torkel Ekqvist

Den verklighet vi sjukhusläkare ser på sjukvårdens golv skiljer sig markant från den som målas upp i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rapporter och pressmeddelanden. Där vi ser en brist på vårdplatser, ser SKR i stället en framtida möjlighet att minska dem ännu mer, skriver Sjukhusläkarnas styrelse genom ordförande Elin Karlsson i ett öppet brev till SKR:s styrelse.

I en intervju i Läkartidningen (9/9) konstaterar Emma Spak att arbetsgivare och professionen behöver kroka arm för att hitta gemensamma lösningar. Sjukhusläkarna delar denna analys. Vi arbetar gärna med er och regionerna för att hitta långsiktiga och konstruktiva lösningar på den svenska sjukvårdens problem. För att vi ska kunna nå framgång med detta arbete krävs dock att vi hittar en gemensam beskrivning av verkligheten.

Läs hela det öppna brevet härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman