2021-02-26 09:45Nyheter

Oregistrerad övertid mörkar det faktiska slitet

null

Läkarkåren ger varje vecka bort cirka 47 års arbetstid gratis till arbetsgivarna. Att läkare inte ersätts för övertidsarbete är inte bara ett problem för individen, utan dessutom ett stort strukturproblem. Svårigheter med att registrera övertiden gör att underbemanningen osynliggörs, vilket i senare led drabbar patienterna. Sjukhusläkarnas Karin Båtelson, Bengt von Zur Mühlen och Elin Karlsson skriver i Dagens samhälle om hur den faktiska arbetstiden göms i flex eller bara försvinner.

https://www.dagenssamhalle.se/... 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg