2018-04-06 09:27Nyheter

Processen för tillsättning av sjukhuschef på Centralsjukhuset Kristianstad tas om

null

Region Skåne har tillsatt fem av sex sjukhuschefer. Efter starka protester från läkarna drog nyligen den som förordats tjänsten i Kristianstad tillbaka sin ansökan. Enligt regiondirektören som uttalade sig onsdag 4 april ska ett helt omtag ske med ny rekryteringsprocess.

– För oss fackliga läkarrepresentanter kommer det att innebära att vi fokuserar på tre saker när vi nu går in i en ny process, säger Sten Östenson, styrelseledamot i Sjukhusläkarna Östra Skåne.

De fokusområden som kommer att gälla enligt Sten Östenson är:

1. Att få till en diskussion om vem som skall hålla i rekryteringsprocessen och vilka spelregler som gäller

2. Att se till att rekryteringsprocessen är transparent och att flera kandidater kallas till intervjuer

3. Att verksamhetscheferna på Centralsjukhuset Kristianstad får chansen att ha synpunkter innan en chef förordas

– Ett på alla sätt korrekt fackligt förhållningssätt bör vara den bästa förhandlingstaktiken och Läkarförbundets bästa bidrag till att få en så bra sjukhuschef i Kristianstad som möjligt, avslutar Sten Östenson.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg