2022-03-24 07:50Nyheter

Så kan vi stötta och hjälpa flyktingarna från Ukraina

Vi sjukhusläkare kommer att göra vårt bästa för att möta behoven och bota, lindra samt trösta skadade från Ukarina. Foto: PixabayVi sjukhusläkare kommer att göra vårt bästa för att möta behoven och bota, lindra samt trösta skadade från Ukarina. Foto: Pixabay, Pressbilder

Sjukhusläkarna ser med avsky på invasionen av Ukraina där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker. Civilsamhället angrips, befolkningen dödas och rapporter kommer om besinningslösa angrepp på sjukhus, förskolor och skolor. Hjälpbehoven är enorma och de kommer kvarstå under en längre tid.

När flyktingströmmar och skadade nu anländer kommer vi sjukhusläkare göra vårt allra bästa för att möta behoven och bota, lindra och trösta! Vi vill solidariskt stötta och hjälpa flyktingarna från Ukraina, samtidigt som vi kommer försöka ge vård till alla människor som redan står i kö till behandling. Viljan är stor, men ska vi kunna hjälpa krävs det att vi får styra upp vården efter de medicinska behoven. 

Självklart väcks farhågor bland våra medlemmar om hur vi både ska räcka till och orka att vårda ankommande och våra medborgare efter två år av pandemi. För att det ska gå måste vi få använda och vidareutveckla de arbetssätt som föll väl ut under pandemin, men även hitta nya vägar. Det kan exempelvis röra sig om de vårdutbildade som frivilligt lämnade vårdadministration eller helt andra arbetsgivare under pandemin åter stimuleras att bidra med sin kompetens i direkt patientarbete. 

Under pandemin upplevde vi ofta brister i den nationella samordningen. Det krävs satsningar – för att våra gemensamma resurser ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Här har Socialstyrelsen en viktig roll. Vi ser här också ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. Vi behöver få adekvat fortbildning, då vi riskerar att delvis möta ett för oss nytt sjukdomspanorama.

Det är av största vikt att professionen får fortsätta ha en ledande roll och styra efter medicinska behov, med delaktighet på alla nivåer. Vi har inom sjukvården gjort det som såg omöjligt ut under pandemin, och vi kommer göra allt för att möta behoven!

För att möta behoven behöver vi:

  • låta professionen styra vården
  • skala bort onödig administration
  • mäta patientresultat, och låt oss sluta mäta oväsentligheter 
  • få möjlighet till flexibla anställningar
  • skapa långsiktiga förutsättningar att återgå till patientnära vård för de vårdutbildade som lämnat
  • satsningar på vidareutbildning, fortbildning och forskning

Elin Karlsson & Karin Båtelson 
SjukhusläkarnaOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Karin Båtelson
Internationell sekreterare
Karin Båtelson