2020-08-18 14:27Nyheter

Sjukhusläkarna ställer sig bakom klimatrapport

null

”De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa.” Det lyfts fram i Klimat och hälsa, en sammanställning om aktuellt kunskapsläge för klimatförändringar med påverkan på människors hälsa.

Sjukhusläkarna stödjer rapporten som Institutionen för medicin vid Sahlgrenska Akademin tagit fram och som delvis författats av tre ledamöter i Sjukhusläkarnas klimatgrupp, Björn Fagerberg, Sofia Hammarstrand och Anna-Carin Olin.

Rapporten anger brist på mat och rent vatten, värmeböljor och sjukdomspanorama som de största klimatrelaterade hoten mot människors hälsa. Man lyfter också sekundära effekter i form av ökad risk för konflikter på grund av brist på mat, vatten och odlingsbar jord, och ökad migration, och betydande effekter på människors psykiska hälsa hos de som drabbas, men också i form av oro och ångest hos de som bekymrar sig för vad ökade klimatförändringar kan innebära.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg