2021-03-12 14:51Nyheter

Sjukhusläkarnas 1:e vice ordförande och styrelseledamöter omvalda

null

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte omvaldes Bengt von Zur-Mühlensom 1:e vice ordförande och Shokoufeh Manochehrpour, Sten Östenson och Jonas Holm som ledamöter. Magnus Hellström omvaldes som suppleant.

- Vi kommer att fortsätta arbeta med våra kärnfrågor såsom förbättrad arbetsmiljö, fler vårdplatser och läkares rätt till fortbildning, säger Bengt von Zur-Mühlen. 

Samtliga valdes för mandatperioden t.o.m. fullmäktigemötet 2023.

Styrelsen består av 9 ledamöter och 2 suppleanter. Tidigare valda är Karin Båtelson (ordförande), Elin Karlsson (2:e vice ordförande), Andreas Fischer, Ann Hermansson, Torbjörn Karlsson och Marie Engman (suppleant).


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg