2024-01-04 08:33Nyheter

Sjukhusläkarnas diplom lyfter fram frågan om fortbildning

Sjukhusläkarna vill med ett nytt diplom belysa vikten av fortbildning.Det gick att söka Sjukhusläkarnas fortbildningsdiplom fram till den 29 februari.

Kliniken/verksamheten måste leva upp till ett antal krav för att få diplomet, exempelvis att samtliga specialistläkare ska ha en dokumenterad fortbildningsplan, att alla som är i klinisk tjänst ska ha genomgått någon form av medicinskt relevant extern fortbildning under året, samt att det ska finnas en struktur för att återföra kunskap från externa kurser till verksamheten.

Alla kriterier finns samlade här.

Sista ansökningsdag var den 29 februari 2024.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman