2023-05-25 07:36Nyheter

Uppmaning: Slå vakt om allas rätt till vård på lika villkor

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna.Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, betonar vikten av att alla patienter får vård efter behov. Foto: Heléne Grynfarb/pressbilder

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas. Det är budskapet i ett gemensamt uttalande från vårdprofessionerna med anledning av flera av förslagen i Tidöavtalet. 
– Det är av största vikt att vårdpersonalens bedömning utan undantag utgår ifrån varje patients behov, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna.

I Tidöavtalet, som ligger till grund för samarbetet mellan regeringspartierna och deras stödparti, föreslås åtgärder som skulle medföra omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd. Rätten till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå föreslås i praktiken tas bort för asylsökande och papperslösa. Samtidigt finns skrivningar i avtalet om att införa en plikt att anmäla personer i en papperslös situation, och det finns ingen garanti för att vårdpersonalen undantas. Därtill föreslås inskränkningar av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd.

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, har tillsammans med företrädare för en lång rad organisationer, däribland Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Kommunal, skrivit under Rätt till vård-initiativets ställningstagande som betonar att nämnda förslag i Tidöavtalet står i strid mot de mänskliga rättigheterna och vårdprofessionernas yrkesetik.

I markeringen står det: ”Om regeringen beslutar att genomföra dessa förslag riskerar såväl hälsan som livssituationen för personer i redan svårt utsatta situationer att försämras”.

– Vi måste slå vakt om allas rätt till vård på lika villkor. Det är grundfundamentet. Samtidigt medför förslagen, om de blir verklighet, ytterligare etisk stress och försämrad arbetsmiljö för redan pressade yrkesgrupper, i och med att förslagen strider mot yrkesetiska koder och riktlinjer, säger Elin Karlsson.

Läs hela ställningstagandet här.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman