2022-10-14 12:43Nyheter

Vi fördömer Irans agerande mot demonstranter

Representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar i ett gemensamt uttalande.Representanter för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar i ett gemensamt uttalande.

Sjukhusläkarna markerar med kraft mot den iranska regimens våldsamma handlingar mot demonstranter den senaste tiden.

Protesterna följde efter att en ung kvinna dött av sina skador sedan hon misshandlats av den iranska sedlighetspolisen. Irans myndigheter har brutalt slagit tillbaka mot demonstranterna, vilket har lett till kritik från olika håll världen över.

Vi fördömer i starkast möjliga ordalag den repressiva, brutala och ohållbara situationen i Iran. Det är av yttersta vikt att den iranska regimen respekterar och säkerställer grundläggande mänskliga rättigheter. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman