2023-11-10 08:38Nyheter

”Vi har nått framgångar i många av våra centrala frågor”

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, valdes in i förbundsstyrelsen. Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, framhåller att föreningen var framgångsrik på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Läkarförbundet ska verka för att en nationell slutexamination införs i slutet av läkares grundutbildning som krav för legitimation. Delegaterna på förbundets fullmäktigemöte ställde sig bakom förslaget från Sjukhusläkarna – ett av många exempel på föreningens stora genomslag på mötet.

– Vi har nått framgångar i många av våra centrala frågor, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, som också valdes in som ledamot i förbundsstyrelsen.

– Det är ytterst glädjande att vårt arbete ger konkreta resultat, vilket inspirerar och sporrar oss i vårt fortsatta arbete. För egen del är jag otroligt glad över förtroendet att på nytt få jobba i förbundsstyrelsen och påverka förbundets arbete den vägen.

Sjukhusläkarna argumenterade för nationell slutexamination i slutet av läkares grundutbildning tillsammans med SLF Student. Föreningarna betonade inte minst vikten av att kvalitetssäkra utbildningen.

Deltagarna på fullmäktigemötet gick även på Sjukhusläkarnas linje i fråga om läkares arbetsplatser. Läkarförbundet ska verka för hjärnvänliga arbetsplatser för läkare och sammanställa ett faktabaserat material om läkares administrativa arbetsplatser. Motionen fick också förbundsstyrelsens pris för bästa motion.

En annan framgång bland många var att Sjukhusläkarna och Sveriges yngre läkares förening fick gehör för sin motion om lönecoachning. Förbundet ska utveckla sin lönecoachning och marknadsföra den för sina medlemmar.

– Stärkt stöd i löneförhandlingar, god arbetsmiljö och kvalitetssäkrad utbildning – Sjukhusläkarna har lyft flera brännande sjukvårdspolitiska och fackliga frågor på förbundets fullmäktigemöte. Vi kan se tillbaka på två intensiva, produktiva och inspirerande dagar, säger Elin Karlsson.

Här finns en genomgång av föreningens samtliga motioner. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman