2021-08-27 14:14Nyheter

”Viktigt med nationell styrning både i krig och fred”

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Foto: PressKarin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Foto: Press

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet, har deltagit som expert i utredningen om sjukvårdens beredskap för Läkarförbundets räkning. I stort är förbundet positivt till de förslag som utredningen lägger fram. Sveriges kommuner och regioner (SKR) är däremot negativt inställt till att Socialstyrelsen föreslås få ökade befogenheter och även i fredstid kunna omfördela resurser. 

Regeringens utredare juristen Åsa Kullgren lämnade i slutet av mars det andra delbetänkandet i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Betänkandet föreslår bland annat ett system med lagerhållning av sjukvårdsprodukter i fyra nivåer, samt att Socialstyrelsen ska få större ansvar och möjligheter att prioritera och omfördela sjukvårdsprodukter på nationell nivå. 

Flera remissinstanser är positiva till förslagen. Läkarförbundet ser tydliga fördelar med att Socialstyrelsen ska ha ansvaret för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården och ta ​ett tydligare statligt ansvar med nationell överblick, som gör att de självstyrande regionerna måste samarbeta mer. Förbundet välkomnar också förslagen att beredskapsapotek ska etableras och att en ny lag för lagerhållningsskyldighet införs.

Läkarförbundet ger även tummen upp till förslaget att hälso- och sjukvårdslagen ska slå fast att sjukvården även i olika typer av kriser ska ha tillräcklig kapacitet att bedriva vård som inte kan vänta.  

– Det är viktigt med nationell styrning både i krig och fredstid. Det har inte minst pandemin visat. Att vi har beredskap för inte bara krig och pandemier utan också större olyckor och andra kriser är viktigt för förtroendet för vården. En högre baskapacitet kommer också att främja hela vårdens innehåll och utveckling förstås, säger Karin Båtelson och fortsätter: 

– Däremot har vi påpekat att begreppet vård som inte kan anstå måste förtydligas. Vi vill inte ha 21 olika tolkningar på det.

Läs mer härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman