2020-11-10 22:34Nyheter

Yrket är underbart men arbetsmiljön gör läkarna sjuka

null

Det stigande antalet långtidssjukskrivningar bland läkare måste få ett stopp. Varje läkare är en investering för samhället, och viktig för varje individ som behöver vård.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson och Svenska företagsläkarföreningens styrelseledamot Ylva Rangnitt skriver i Dagens Samhälle om hur arbetsmiljön måste förbättras:

- ökat medicinskt ledarskap och mer fokus på värdet för patienterna,
- ökat antal vårdplatser med rätt personalkompetens,
- en nationell reglering av läkares fortbildning,
- stärka och utveckla företagshälsovårdens roll och resurser och snabbt lösa utbildningsfrågan för företagsläkare.

Läkarnas arbetsmiljö är patienternas säkerhet. Varje läkare är en stor investering för samhället, och viktig för varje individ som behöver vård. Därför är läkares arbetsvillkor en samhällsfråga.

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg