2024-03-14 15:20Pressmeddelande

Anders Tegnell får utmärkelsen Friska sjukvårdspriset

Shokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna, Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, och Anders Tegnell, pristagare, vid prisutdelningen. Foto: Björn QvarfordtShokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna, Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, och Anders Tegnell, pristagare, vid prisutdelningen. Foto: Björn Qvarfordt

Sjukhusläkarna ger Friska sjukvårdspriset till Anders Tegnell för att han i rollen som infektionsläkare och statsepidemiolog agerade sakligt och tålmodigt i sitt ledarskap under den turbulenta covid-pandemin.

Anders Tegnell, som var statsepidemiolog mellan 2013 och 2022, blev under covid-pandemin ansiktet utåt för Folkhälsomyndigheten och den svenska linjen. Klockan 14 varje eftermiddag stod han under flera månader på direktsända pressträffar inför miljonpublik och berättade om de senaste nyheterna om virusets spridning, utvecklingen av vacciner och vilka restriktioner som var aktuella i landet.

Tillsammans med nationell expertis formulerade han en tydlig strategi för Sverige som i många delar skilde sig från riktlinjer i andra länder. Åsikterna var många och kritiken inte sällan tuff, men Anders Tegnell behöll lugnet och var en samlande kraft. Nu får han Friska sjukvårdspriset för sina insatser.

– Det är hedrande att få utmärkelsen. Det är särskilt roligt att få pris av Sjukhusläkarna med tanke på vilken otroligt stor roll läkare som arbetar på sjukhus spelade under krisen. De gick verkligen i bräschen, säger Anders Tegnell, som i dag är senior rådgivare på Folkhälsomyndigheten.

– Den viktigaste lärdomen från pandemin är vikten av att ha en bra dialog med olika delar av samhället, att vi som arbetar med dessa frågor tydligt förklarar vad vi försöker uppnå och varför. Alla medborgare kan inte agera på exakt samma sätt överallt i en pandemi, och vi kan inte i detalj säga hur alla ska göra. Det handlar om att kommunicera tydligt vad målet är och hur vi tillsammans kan försöka nå det utifrån våra förutsättningar.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna:

– Anders Tegnells arbete under pandemin är ett utmärkt exempel på ett gott ledarskap i en omtumlande tid. När många andra försökte skrika högst behöll han ett professionellt lugn. Han agerade tålmodigt och rationellt utifrån befintlig kunskap på ett imponerande sätt. 

Motiveringen lyder: Anders Tegnell får Friska sjukvårdspriset för att han i rollen som infektionsläkare, statsepidemiolog och Folkhälsomyndighetens ansikte utåt orienterade sig lugnt och sakligt i en turbulent tid. När starka åsikter med varierande vetenskaplig grund ventilerades i medier och fikarum stod han stadigt. Utifrån rådande kunskapsläge formulerade han, tillsammans med nationell expertis, en tydlig strategi för Sverige som i många delar avvek från riktlinjerna i andra länder. Kritiken var bitvis hård, men Anders Tegnell svarade med osvikligt tålamod och följde konsekvent den fastslagna vägen. Under pandemin när världen skakade i sina grundvalar var den lågmälde ämbetsmannen en samlande kraft och ett föredöme i sitt ledarskap.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 500 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman