2022-05-05 15:30Pressmeddelande

Åtgärda problemen – inte symtomen

Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Foto: Stefan Tell

I dag höll socialminister Lena Hallengren en presskonferens om privata sjukvårdsförsäkringar.

Sjukhusläkarna står självklart bakom behovsprincipen, där sjukast ska få vård först, oavsett vilken region de bor i. Vi är också för ett tydligare regelverk för transparens gällande hur offentligt finansierade och försäkringsfinansierade patienter behandlas. Men man måste också inse att det är vårdköerna och de inlåsningseffekter regiongränserna skapar som är det stora problemet – inte primärt de privata försäkringarna. 

– Åtgärda problemen inte symtomen, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. 

VI har full förståelse för att främst små och medelstora företag tecknar sjukvårdsförsäkringar i syfte att säkerställa sjukvård i tid för sina anställda, och därmed också verksamheten. Vi ser det som positivt att företagare värderar personalen som en viktig tillgång, och gör det man kan för att säkerställa möjligheten till sjukvård och hälsa. Vi ser sjukvårdsförsäkringarna som ett tydligt symtom på att sjukvård inte ges i tid, att köerna genererar enorma kostnader för samhället och ett stort personligt lidande för individen. 

Vi behöver:
- en professionsstyrd vård baserad på medicinska behov
- en kortare vårdgaranti som faktiskt följs
- fritt sjukhusval utan begräsning av regiontillhörighet 
- tydligt nationellt väntetidssystem
- transparens gällande hur offentligt finansierade och försäkringsfinansierade behandlas Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson