2022-11-03 12:22Pressmeddelande

”Det är ett enormt problem för patientsäkerheten och arbetsmiljön”

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, ser allvarligt på hur extrema beläggningsgraderna är på många håll. Foto: Pressbilder (kollage)Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, ser allvarligt på hur extrema beläggningsgraderna är på många håll. Foto: Pressbilder (kollage)

Ny statistik från 14 sjukhus runt om i landet visar hur extrema beläggningsgraderna är på många sjukhuskliniker och vårdavdelningar. Genomsnitt mellan 100 och 130 procent per månad tillhör det vanliga – och i vissa fall mellan 150 och 200 procent under veckor, vilket är betydligt högre än de 90 procent som ofta nämns i debatten som en röd linje för patientsäker vård.

– Det här är ett enormt problem för både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Vi sjukhusläkare lägger otroligt mycket tid varje dag på att lösa vårdplatsbristen och hitta sätt att hantera inflödet av patienter, trots att vi saknar platser. Vi skickar ofta hem patienter alldeles för tidigt, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna. 

Det är tidningen Sjukhusläkaren som har begärt ut statistiken på verksamhetsnivå från sjukhusen – siffror som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aldrig samlar in och redovisar till politiker, beslutsfattare i sjukvården eller allmänheten. 

– Det är viktigt att dessa siffror nu faktiskt kommer ut i offentligheten. SKR och regionerna försöker att visa upp en förskönad version av verkligheten och blundar för problemen, säger Elin Karlsson. 

SKR:s kritiserade rapport ”Fakta om vårdplatser” lyfte i somras fram hur Region Östergötland hade låg beläggningsgrad (81 procent) inom slutenvården på regionnivå år 2019, fastän regionen hade få disponibla vårdplatser per 1 000 invånare. Rapporten belyste också hur Region Uppsala, med relativt få disponibla vårdplatser, redovisade en motsvarande siffra på 87 procent.

När Sjukhusläkaren granskar statistiken för dessa två regioners största sjukhus, Linköpings universitetssjukhus respektive Akademiska sjukhuset, framträder en helt annan bild. Det finns inga beläggningsgrader på 81 och 87 procent – nivåerna är betydligt högre:

Två av tre somatiska vårdavdelningar på Linköpings universitetssjukhus hade under 2019 över 100 procents beläggningsgrad, beräknat på snittet för tolv månader. Ungefär var tredje avdelning hade mer än 110 procents beläggningsgrad i snitt, och var fjärde hade 130 procents beläggningsgrad eller mer vissa månader.

På Akademiska sjukhuset hade två av tre somatiska vårdavdelningar under 2019 i sin tur inte en enda månad där beläggningsgraden var under 99 procent i snitt. Sju av tio avdelningar hade beläggningsgrader på 115 procent eller mer under flera av månaderna. Mer än var tredje hade vissa månader beläggningsgrader på 120 procent eller mer i snitt.

– Staten och regionerna måste analysera varför läkare och annan vårdpersonal väljer att lämna. Det är centralt att man lyssnar på oss i professionen för att hitta sätt att förbättra arbetsmiljön, locka nya medarbetare och behålla alla kompetenta kollegor, säger Elin Karlsson.

Läs granskningen i tidningen Sjukhusläkaren härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman