2022-04-06 03:55Pressmeddelande

Ett välkommet statsbidrag för fler vårdplatser

Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Foto: Stefan Tell

Regeringen meddelade under tisdagen att den ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna och följa upp hur de har använt dessa medel för att öka antalet vårdplatser.

– Sjukhusläkarna är enormt glada för att vår problembeskrivning av behovet av vårdplatser äntligen får gehör. Denna nationella satsning för att öka antalet vårdplatser är mycket välkommen. Det behövs tillskott för att vända trenden, och man måste ha ett långsiktigt fokus. Det är därför bra att Socialstyrelsen får uppdraget att förmedla medlen och ännu bättre att myndigheten även ska följa upp hur de använts för att säkerställa att pengarna  ger resultat. Uppföljningen bör dock inbegripa samtal med vårdpersonalen och inte enbart bestå av siffror från tjänstemannakontoren. Det är också mycket viktigt att Socialstyrelsens arbete med dimensioneringen av antalet vård- och IVA-platser fortgår, och att de satsningar som behövs för att i regionerna skapa och sedan bibehålla en adekvat nivå av vårdplatser fullföljs och följs upp, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. 

Läs mer om regeringens uppdrag till Socialstyrelsen: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-betala-ut-statsbidrag-till-regionerna-for-att-oka-antalet-vardplatser/

Kontakt:
Elin Karlsson
e-post: elin.karlsson@slf.se
mobil: 073-501 16 30Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.