2022-05-17 14:17Pressmeddelande

Europeiska läkare kräver att Ahmadreza Djalali ska friges

Representanter för organisationerna AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD och Emsa kräver att den svensk-iranska läkaren Ahmadreza Djalali, ska friges. Representanter för organisationerna AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD och Emsa kräver att den svensk-iranska läkaren Ahmadreza Djalali, ska friges. 

I samband med ”European Association of Senior Hospital Physicians” (AEMH) och ”European Federation of Salaried Doctors” (Fems) gemensamma årsmöte enades de deltagande organisationerna (AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD, Emsa) att ställa sig bakom ett krav på att den svensk-iranska läkaren Ahmadreza Djalali, som hotas av dödsstraff, ska friges. 

– Det är ett lika kraftfullt som självklart ställningstagande för en kollega vars grundläggande mänskliga rättigheter har kränkts. Varje organisation och deltagare på mötet ställde sig utan tvekan bakom kravet på frigivande, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. 

Ahmadreza Djalali greps i Iran 2016 och anklagades för spioneri. 2017 dömdes han till döden efter en rättegång som flera organisationer för mänskliga rättigheter kritiserat för dess uppenbara brister. Den fjärde maj meddelades att Djalali skulle avrättas senast den tjugoförsta maj. Under måndagen kom dock information om dödsdomens verkställande kan komma att skjutas upp.

Kontakt: 
Elin Karlsson
e-post: elin.karlsson@slf.se
mobil: 073-501 16 30


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.