2018-09-05 16:00Pressmeddelande

Fyra läkare får priset Årets Visslare

null

Tack vare de fyra läkarnas enträgna arbete uppdagades sanningen om kirurgen Paolo Macchiarinis experimentella operationer med syntetiska luftstrupar. Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare går i år till läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio, Oscar Simonson och Thomas Fux.

– ”Årets Visslare” har visat oerhört stort mod och riskerat sina karriärer, men de har även visat att det krävs större förändringar än att byta ut enskilda individer och skapa nya interna regelverk. Det behövs ett helt nytt system för att utreda forskningsfusk med utomstående opartisk granskning och stärkt skydd för visslare. Maktstrukturer slår hårt och länge mot starka personer som tar reda på fakta och säger ifrån, motiverar Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Priset delas ut under invigningen av kongressen ”Framtidens Specialistläkare” i Malmö den 5 september.

- Det betyder jättemycket, det visar att vi har ett stöd av kollegor och personer inom skrået, säger Karl-Henrik Grinnemo, överläkare i thoraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det kändes som om trakasserierna aldrig tog slut. Vi är väldigt tacksamma över att få det här priset just från Sjukhusläkarna. Tidningen Sjukhusläkaren var väldigt tidigt ute med att publicera vår anmälan, vilket bidrog till att den fick stor spridning inte bara nationellt utan även internationellt. Priset är också oerhört aktuellt här och nu, då det visar att vi som läkare och forskare har ett stort ansvar för patientsäkerheten och skyddar patienternas rätt i sjukvården i fall där ledningen kan ha ett annat incitament.

Årets Visslare tilldelas priset med motiveringen: Årets visslare har med stort mod, envishet och välgrundade fakta lyckats stoppa en plågsam och dödlig operationsmetod och därmed drabbats personligen och i sina yrkeskarriärer. De har förhindrat att fler patienter skulle möta samma öde men också visat på att ett nytt granskningssystem vid misstänkt forskningsfusk måste skapas.

Den världsberömde kirurgen Paolo Macchiarini opererade mellan 2011 och 2013 in plaststrupar på tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Metoden fungerade inte och samtliga tre patienter har avlidit efter ingreppen. De fyra kollegorna började fatta misstankar om att allt inte gick rätt till efter att patienterna som opererats fick liknande komplikationer. De började gå igenom litteratur kring syntetiska luftstrupar och gick till botten med Macchiarinis forskningsdata, ett arbete som krävde tusentals timmar. Det resulterade i en över 500 sidor lång utredning, vilken mottogs med tystnad på Karolinska institutet. Det var inte förrän läkarna blev kontaktade av SVT, som ville göra en dokumentär om fallet, som det vände.

Fotnot: Sjukhusläkarna har sedan 2008 delat ut priset Årets Visslare till ”den eller de som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare”.

För ytterligare information:
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna: 0707-90 73 47
Karl-Henrik Grinnemo: 0708-868 968


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg