2018-09-27 13:45Pressmeddelande

Gör läkarprofessionen delaktig för att stoppa förskönade väntetidssiffror

null

I juni rapporterade Sveriges Kommuner och Landsting att Sverige är i topp jämfört med andra länder när det gäller väntetider. Men siffrorna, som baseras på OECD:s databas, har visat sig vara en statistisk bluff.

Problemen med siffrorna är flera. I SKL:s väntetidsindex jämförs Sverige med några få av OECD:s 36 medlemsstater gällande väntetider för kirurgiska ingrepp. Dessutom kommer OECD:s siffror från 2015 och jämförs med Sveriges siffror för 2017. Vidare startar mätningen av väntetider på olika startdatum i vårdprocessen; Danmark och Norge börjar mäta från att remissen inkommer till specialistsjukvården, medan väntetiden i Sverige räknas från att beslutet att operera fattas. Detta nämns ingenstans i SKL:s rapport "Svensk sjukvård i internationell jämförelse". Resultaten slogs upp stort och rapporterades i många medier. Skulle de svenska väntetiderna räknas som de danska, skulle de troligen bli veckor och månader längre beroende på vilket ingrepp man tittar på.

Tidningen "Sjukhusläkaren" har gått igenom siffrorna från OECD och beskriver hur databasen med inrapporterade siffror är "fylld med äpplen och päron i en salig röra". OECD har ingen strukturerad kvalitetskontroll av siffrorna, utan hänvisar till att det finns några läkarutbildade på hälsodivisionen men att de inte nödvändigtvis involveras i processen. OECD förutsätter att medlemsländerna lämnar korrekta siffror som följer definitioner och diagnoskoder.

- Att data om väntetider är så här uselt insamlade och dåligt underbyggda är häpnadsväckande och ger en stor olustkänsla, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna. SKL är en intresseorganisation och det kan förklara varför man vill lyfta resultat som ser bra ut, men som ansvarig har man ett ansvar för att uppgifter ger en rättvisande bild.

- Ska vi jämföra sjukvård mellan länder måste det vara rimligt kvalitetskontrollerat, fortsätter Karin Båtelson. Det bör den nya regeringen se till. Det förutsätter att krav måste till både på att läkarprofessionen är delaktig vid rapportering data, tex. att specialitetsföreningarna är delaktiga, och också att det finns medicinsk kompetens i OECD:s organisation. 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg