2019-11-19 08:28Pressmeddelande

Hon är Sjukhusläkarnas klimatstipendiat

null

Maria Furberg, forskare och infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus, tilldelas Sjukhusläkarnas klimatstipendium. Hon får det för sitt engagemang och sin forskning inom klimat och hälsa med särskilt fokus på det arktiska området.

Sjukhusläkarna vill öka mängden vetenskapligt grundade fakta om sambanden mellan klimat, klimatförändringar och hälsa. För Maria Furberg innebär det att hon kan fortsätta engagera sig i klimatförändringarnas konsekvenser på infektioner och hon är glad över möjligheten.
– Det känns jätteroligt att få det här stipendiet. Och extra roligt att bli uppmärksammad för något som annars inte är särskilt prioriterat i Sverige, säger hon.

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, motiverar valet av stipendiat.

 Med sin forskning om förmodat klimatkänsliga zoonotiska infektioner och sitt engagemang i flera internationella organisationer är Maria Furberg ett utmärkt exempel på såväl forskning om sambanden mellan klimat och hälsa, som spridning av resultaten.

Stipendiet, som är på 30 000 kronor, ska uppmuntra fortsatt forskning och ge ökad möjlighet till internationellt samarbete kring kopplingen klimatförändringarna i Arktis, mikrobiologiska hot och klimatkänsliga infektioner. 

För mer information, kontakta:

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna
karin.batelson@slf.se 070-790 73 47

Maria Furberg, specialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin, infektionsläkare på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
maria.furberg@umu.se 070-646 22 45


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg