2018-06-15 15:01Pressmeddelande

Hot, miljö och organdonationer i fokus för Sjukhusläkarna i Almedalen

Hur minskar vi läkemedlen i miljön? Hur minskar vi våldet på våra sjukhus? Hur ökar vi donationsviljan för att rädda liv? Det är tre av de frågor som behandlas på Sjukhusläkarnas seminarier i Almedalen 2018.

Sjukhusläkarna deltar även i år i Almedalen. 2018 års program innehåller två egna seminarier och ett samarrangemang.

I seminariet ”Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?” diskuteras hur vi ska kunna minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. I panelen ser vi bland andra Bror Jonzon från Läkemedelsverket, Hanna Flygar, miljöchef Apoteket Hjärtat, Tove Ahlström från Trossa AB, Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening samt Sven Blomqvist, ordförande i Läkare för Miljön. Moderator är Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna.

Tid och plats: Tisdag 3 juli, kl 13-13.50. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Mer om seminariet och presentation av deltagarna hittar du på Almedalens programsida

Sjukhusläkarnas andra egna seminarium ”Hot och våld på sjukhusen allt vanligare, hur kan vi bäst förebygga det?” försöker svara på frågan hur vi kan öka säkerheten på våra sjukhus. Vi upplever idag en situation där såväl personal som patienter på en del sjukhus kan utsättas för våld och hot av såväl andra patienter som av utomstående. Räcker de säkerhetsrutiner som finns? Hur skyddar vi personal och patienter mot beväpnade hotfulla personer?

Bland seminariedeltagarna finns Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Carl Magnus Rutherfalk, chef för säkerhetsledningen på Karolinska Sjukhuset, Anna Wåström, verksamhetschef för akutkliniken på Capio St Görans sjukhus, Anne Liljedahl, ST-läkare i akutsjukvård på Piteå Älvdals Sjukhus samt patienten ”Carl” som idag lever under skyddad identitet. Moderator är Andreas Fischer, Sjukhusläkarna.

Tid och plats: Tisdag 3 juli kl 14.10-15.00. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Läs mer om seminariet på Almedalens programsida.

Sjukhusläkarna är även medarrangör till seminariet ”Organdonation - en fråga om liv och död”. Idag har vi en situation där många hinner dö i väntan på att få ett nytt organ. Seminariet ställer frågan ”Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?”

Tid och plats: Torsdag 5 juli kl 11.00-11.50. Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6, Visby

Medverkande:

Håkan Hedman, Ordf, Njurförbundet

Peter Carstedt, Grundare, MOD

Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, Svensk Transplantationsförening

Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan

Stefan Ström, Donationsansvarig läkare, Region Västmanland

Heidi Stensmyren, Ordf, Sveriges Läkarförbund

Sten Heckscher, Domare, Regeringskansliet

Annika Tibell, Bitr Sjukhusdirektör, Nya Karolinska sjukhuset

Agneta Holmström, Enhetschef, Socialstyrelsen

Anna-Lena Sörenson, v Ordf, Socialutskottet

Kristina Hambraeus Jonzon, Donationsansvarig läkare, Storstockholm och Gotland

Arrangör:

Svensk transplantationsförening, Njurförbundet. Medarrangör Sjukhusläkarna.

Läs mer om seminariet på Almedalens programsida


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg