2021-09-10 09:28Pressmeddelande

Intensivvård ska inte betalas med privata pengar, men inför vaccinpass

Karin Båtelson, pressbild. Foto: Stefan TellKarin Båtelson, pressbild. Foto: Stefan Tell

Sjukhusläkarna tar i ett uttalande starkt avstånd ifrån åsikter om att ovaccinerade som vårdas på IVA ska betala sin vård själva, och föreningen förordar vaccinationspass.

– Att prata om vilka som ska betala för akut vård är ett otrevligt sluttande plan. Både lag och vår yrkesetik säger att vi ska behandla människor efter behov oavsett vad som lett fram till sjukdom eller skada, utan diskriminering och att sjukast har företräde. Vi anser också att vården ska vara solidariskt finansierad. Men vi förordar att ett vaccinationspass införs för att skydda både sjukvården och samhället, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Hon framhåller att föreningen delar frustrationen i vården och i samhället i stort som uppstår när man ser människor bli sjuka och avlida i onödan, att andra patienter med stora behov trängs undan och uttröttade medarbetare sliter hårt i pandemin.

– Samtidigt är ovaccinerade en oacceptabel risk för samhället, smittan är inte över och restriktioner släpps i stor skala. Precis som vi arbetar preventivt på många områden i samhället förespråkar vi ett snabbt beslut av riksdagen om att införa vaccinationspass. Det är ett fritt val att inte vaccinera sig, men då sker det till priset av att man får begränsad rörelsefrihet, detta för att varken smitta eller smittas.

Bilaga: Uttalande om vaccinationspassOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman

Relaterad media