2018-06-11 13:54Pressmeddelande

Karin Båtelson första kvinna i AEMHs styrelse

null

När den internationella läkarföreningen AEMH valde ny styrelse 9 juni, valdes som första kvinna någonsin Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson in i styrelsen. Den kommande mandatperioden är Karin 2e vice ordförande.

Sjukhusläkarnas 2e vice ordförande Elin Karlsson kommenterar på Twitter: ”Stolt över att vi från Sverige gör de internationella läkarorganisationerna mer jämlika, kvinnligt kön ska inte vara ett hinder för de högre styrelseposterna ”.

Läs mer om AEMH här.

(AEMH: Association Européenne des Médecins des Hôpitaux/European Association of Senior Hospital Physicians.)


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg