2022-03-07 13:07Pressmeddelande

Karin Båtelson ställer inte upp för omval

Sjukhusläkarnas ordförande Karin BåtelsonSjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson

Sjukhusläkarnas styrelseordförande Karin Båtelson har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp till omval.

Hon har varit ordförande för Sjukhusläkarnas styrelse sedan 2014. 

– Åtta år är en bra tid på samma post och det är dags att lämna över, säger Karin Båtelson. 

Till ny ordförande föreslår valberedningen Sjukhusläkarnas andre vice ordförande Elin Karlsson. Valberedningen föreslår också att Karin Båtelson ska bli ordinarie ledamot i styrelsen.

–  Jag hoppas att fullmäktige stöttar det utmärkta förslaget att Elin Karlsson tar över som ordförande. Det är det bästa valet jag kan tänka mig. Jag hoppas också att fullmäktige tycker det är en bra idé att jag fortsätter som ledamot så att jag kan stötta Elin och övriga styrelsen i det fortsatta arbetet, säger Karin Båtelson. 

Kontakt:

Karin Båtelson
e-post: karin.batelson@slf.se 
mobil: 0702-48 18 78Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.