2018-06-28 09:59Pressmeddelande

Karin Båtelsson kliver uppåt på maktlistan

När Dagens Medicin listar de personer som anses ha störst makt inom svensk sjukvård 2018, kommer Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson på en glädjande 36:e plats. Det är ett kliv uppåt från fjolåret.

Dagens Medicin motiverar placeringen med följande motivering:

"Som första kvinnan i AEMH, den Europeiska organisationen för läkare och chefer i sjukhusvården, har läkarförbundets förste vice ordförande tagit ett kliv uppåt i maktsfären. Hon är inte alls lika synlig i debatten nationellt som listans nummer 6, men när hon säger något blir hon lyssnad på. Beskrivs som klok och respekterad av andra makthavare."

Bland övriga på maktlistan kan nämnas Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, förbundets andre vice ordförande Ove Andersson och Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma. Listan toppas av Socialminister Annika Strandhäll.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg