2023-09-18 06:58Pressmeddelande

Kritiken: Allvarligt att läkare oftare nekas graviditetspenning

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, kräver att Försäkringskassan granskar varför läkare nekas graviditetspenning oftare än andra. Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar att många läkare har fysiska arbeten med högt tempo. Foto: Pressbilder

Läkare som ansöker om graviditetspenning får avslag i betydligt större utsträckning än andra yrkesgrupper, enligt nya siffror från Försäkringskassan. 
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar att det är befängt att läkare skulle ha mindre ansträngande arbeten och färre risker i arbetsmiljön än befolkningen överlag.

– Siffrorna visar på ett allvarligt fel i systemet. Många läkare har tvärtom ytterst fysiska arbeten med högt tempo, där möjligheterna att ta en vilopaus när man behöver är minst sagt begränsade, säger hon.

– Att läkare får avslag mycket oftare än snittet är ett allvarligt missförhållande, och är av allt att döma följden av strukturella problem. Försäkringskassan måste utreda de bakomliggande orsakerna. Myndigheten är svaret skyldigt.

Det är tidningen Sjukhusläkaren som har begärt ut ny statistik från Försäkringskassan på hur många ansökningar om graviditetspenning som har beviljats respektive fått avslag. Siffrorna gäller de senaste sex åren. Läkare som upplever nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet fick i genomsnitt avslag i 14 procent av fallen. Motsvarande siffra för befolkningen i stort är 6 procent.

Syftet med graviditetspenning är att skydda personer som på grund av arbetets karaktär inte kan utföra sitt jobb i slutet av graviditeten. Vid sidan av jobbets ansträngande art kan även risker i arbetsmiljön alltså medföra att arbetstagare har rätt till ersättning.

– En graviditet är ett medicinskt tillstånd som kan vara oerhört påfrestande för kroppen. Statistiken inger misstanken att gravida läkare inte har samma rättigheter som befolkningen i övrigt, vilket förstås vore helt oacceptabelt. Här finns en viktig rättviseaspekt, säger Elin Karlsson.

– Det måste till en förändring. Så här kan vi inte ha det. Läkare måste ha samma rättigheter som alla andra. 

 Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen i Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen, samt att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Föreningen har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman