2024-03-14 15:09Pressmeddelande

Läkare skrev lista över räddade patienter – blir Årets visslare

Shokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna, Beata Oscarsson, pristagare, och Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, i samband med prisutdelningen. Foto: Björn QvarfordtShokoufeh Manouchehrpour, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna, Beata Oscarsson, pristagare, och Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, i samband med prisutdelningen. Foto: Björn Qvarfordt

Läkaren Beata Oscarsson kämpade för att bevara akuten i Lidköping. Under åtta år skrev hon en lista som visade att 35 patienter hade dött om akuten inte funnits. Nu får hon Sjukhusläkarnas pris Årets visslare.

– Det är hedersamt att få priset. Jag är stolt över att jag har stått upp för patientsäkerheten, vilket är min skyldighet som läkare. Samtidigt känns det dubbelt. Det är varken kul eller behagligt att vara visselblåsare, säger hon.

Akutsjukvården i Lidköping har i uppemot 20 år varit föremål för nedläggningshot. Förslag om att patienter i stället ska skickas till Trollhättan eller Skövde har avlöst varandra.

Narkosläkaren Beata Oscarsson och några kollegor ville få beslutsfattarna att inse akutens betydelse. Därför började de notera fall med patienter som kommit in i livshotande tillstånd och överlevt tack vare att de fått vård på plats. Mellan 2007 och 2015 noterade de totalt 35 patienter som hade dött om akuten i Lidköping inte hade funnits.

– Listan bidrog tillsammans med alla demonstrationer till att akuten levde kvar fram till 2023. Tyvärr lades akuten ner ifjol – trots siffrorna som vi kunde visa och så småningom även en konsekvensanalys som gjordes som också befarade patientsäkerhetsrisker, säger hon.

Inte nog med det. Skaraborgs sjukhus har valt att polisanmäla Beata Oscarsson för dataintrång.

– Det är helt fel. Registreringen som vi gjorde sköttes av vårdande läkare under pågående vårdtid och då är man självklart inne i journalen. Vi gjorde avidentifierade noteringar om patienterna, säger hon.

– Syftet var hela tiden att rädda liv. Jag trodde att jag skulle få ett erkännande från arbetsgivaren, men i stället blev det precis tvärtom. Det är bedrövligt.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, understryker att Beata Oscarsson har visat en beundransvärd stor dos av civilkurage.

– Vårt uppdrag som läkare innebär att vi ska agera utifrån vår yrkesetik, att ge vård efter medicinska behov och se till patienternas bästa. Beata Oscarsson har visat svart på vitt vilken livsavgörande betydelse akuten i Lidköping har haft. Hennes agerande visar ett starkt medicinskt ledarskap med en tydlig autonomi och ansvarstagande. Vi behöver fler som vågar slå larm på detta sätt.

Motiveringen lyder:
Årets visslare har på ett föredömligt sätt under flertalet år utifrån medmänsklighet och yrkesetisk kompass använt sin grundlagsstadgade yttrandefrihet för att värna om och skydda patienters liv och hälsa.
Priset för årets visslare går till sjukhusläkaren Beata Oscarsson för att hon med ett enastående mod och civilkurage har arbetat systematiskt för att visa att akutmottagningen på sjukhuset i Lidköping räddade många liv som annars hade gått förlorade. Hon har oupphörligen haft patienternas bästa framför ögonen i sin läkargärning, inte tillåtit sig tystas och för detta råkat ut för repressalier av sin arbetsgivare.



Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 500 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman