2020-11-05 11:35Pressmeddelande

Läkarnätverk får Sjukhusläkarnas arbetsmiljöstipendium ”Hållbart arbetsliv”

null

Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson, initiativtagare till nätverket ”Vem tar hand om doktorn”, tilldelas Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt projekt DoktorsDialoger. Projektet ska genom kollegiala stödgrupper minska stress och arbetsrelaterad ohälsa inom läkarkåren.

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, motiverar valet av stipendiater:            -Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson jobbar oförtrutet för att skapa verktyg och kanaler för att kollegor ska kunna stötta varandra i den pressade situation som vi jobbar i. Genom "Doktorsdialoger" tar de nu ytterligare ett konstruktivt initiativ för att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Personer som Jill och Maria behövs så mycket och de är stora förebilder för många.

-I sjukvården glöms läkaren inte sällan bort i krishantering efter svåra händelser och förväntas ofta klara sig utan stöd. Då kan kollegiala samtalsgrupper erbjuda ett behövligt stöd, och därför har vi utvecklat DoktorsDialoger, säger Maria Zetterlund Gustafsson.

-Vårt projekt vill i första skedet erbjuda en utbildning för handledare som ska facilitera samtalsgrupperna, och som sedan i sin tur kan starta upp DoktorsDialoger på den egna arbetsplatsen. Det känns jätteroligt att tilldelas stipendiet, eftersom vi därmed får möjlighet att erbjuda samtalsgrupper i större skala och nå många läkare, säger Jill Taube.

Sjukhusläkarna delar ut stipendium i frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare. Stipendiet ”Hållbart arbetsliv” på 30 000 kronor utlystes våren 2020 för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad ohälsa bland läkare. Sjukhusläkarnas styrelse delar denna gång ut två stipendier med tanke på pandemin. Den andra stipendiaten presenteras nästa vecka.

Jill Taube är psykiatriker, föreläsare, författare och dansinstruktör med missionen att bidra till ökad psykisk hälsa.

Maria Zetterlund Gustafsson är specialist i allmänmedicin och skolläkare med särskilda erfarenheter från smärt- och stressrehabilitering, som brinner för att lyfta och stärka det friska hos individen.

Motiveringen lyder: Nätverket "Vem ta hand om doktorn?" får genom Jill Taube & Maria Zetterlund Gustafsson Sjukhusläkarnas stipendium “Hållbart arbetsliv” för sitt engagemang och mångfacetterade sätt att stötta enskilda kollegor och samtidigt arbeta för en bättre hälsa och arbetsmiljö för läkarkåren som helhet. Genom projektet "Doktorsdialoger" utbildas handledare i att leda kollegiala stödgrupper. Nätverket med samarbetspartners bidrar på så sätt till att minska stress och arbetsrelaterad ohälsa inom kåren.

Bifogas: Foton – Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson (fotograf Jannis Politidis) 

För mer information, kontakta: 

Karin Båtelson, 070-790 73 47, Karin.batelson@slf.se

Maria Zetterlund Gustafsson, 070- 757 30 06

Jill Taube, 072-241 10 88


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg