2023-11-06 09:00Pressmeddelande

Nytt stipendium ska bidra till ny kunskap om läkares arbetsmiljö

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, efterlyser mer kunskap om läkares administrativa arbetsplatser.Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar betydelsen av att läkare har en god arbetsmiljö. Foto: Heléne Grynfarb/pressbilder

Sjukhusläkarna inrättar ett nytt stipendium för att bidra till ny kunskap om vikten av att läkare har lugna kontor utan störningsmoment sett ur ett arbetsmiljö- och produktivitetsperspektiv.

Föreningen delar ut stipendier i frågor som är viktiga för sjukvården i allmänhet och sjukhusläkare i synnerhet. Denna gång är fokus på läkares behov av hjärnvänliga, patientnära arbetsplatser, som gör det möjligt för läkarna att stänga om sig och jobba i lugn miljö.

– Det borde vara självklart att läkare ska ha en egen arbetsplats, som säkerställer både våra behov av att kunna jobba utan störningsmoment och kraven på sekretess. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när nya sjukhus byggs. Tyvärr experimenteras det allt mer med öppna kontorslandskap och liknande lösningar. Vi vill bidra till att öka kunskapen inom detta område, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Läkare och läkarstudenter som planerar eller har påbörjat ett forsknings- eller utvecklingsprojekt om läkares administrativa arbetsplatser kan söka stipendiet, som är på 30 000 kronor. Det aktuella projektet ska ta sig an ämnet med hänsyn till frågor om arbetsmiljö, sekretess eller produktivitet, gärna alla tre delar i kombination men det är inget krav.

– Läkare dikterar och skriver journalanteckningar, diskuterar med och handleder kollegor, skriver remisser och ringer patienter – en stor del av vårt arbete är inte lämpad att göra på arbetsplatser som har tagits fram för traditionellt kontorsarbete. Med stipendiet vill vi stötta ett projekt som ger oss mer fakta på bordet, säger Elin Karlsson.


Sista ansökningsdag är den 12 februari 2024.

Ansökningar ska skickas till:
Wendela Zetterberg
Sjukhusläkarna
wendela.zetterberg@slf.se
08-790 34 50Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson