2023-01-20 13:04Pressmeddelande

Sjukhusläkarna bekräftar Ivos bild – nu krävs konkreta åtgärder

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, välkomnar kritiken i Ivos nationella tillsyn. Foto: PressbilderElin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, välkomnar kritiken i Ivos nationella tillsyn. Foto: Pressbilder

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i en nationell tillsyn kritiserat samtliga 27 granskade sjukhus. Sjukhusläkarna bekräftar Ivos bild att bristen på disponibla vårdplatser och problem i regionernas styrning är avgörande orsaker till att patientsäkerheten inte går att garantera. Nu krävs konkreta åtgärder.

– Vi har i många år slagit larm om – och visat i siffror – att bristen på vårdplatser medför en katastrofal akutverksamhet över hela landet, stora patientsäkerhetsrisker, långa köer och en oacceptabel arbetsmiljö, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna.

– Det är glädjande att Ivo poängterar att läkare och annan vårdpersonal gör ett otroligt viktigt arbete. För att kunna locka nya medarbetare till vården och behålla alla kompetenta kollegor måste staten och regionerna lyssna på oss i professionen.

Alla regioner i landet har sjukhus som får kritik i granskningen. I den fortsatta tillsynen avser Ivo att granska de åtgärder som regionerna vidtar. Ifall regionerna inte förbättrar situationen på sjukhusen inom rimlig tid kan myndigheten agera med hjälp av exempelvis vitesförelägganden och förbud av verksamhet.

– Det måste till en högre grundbemanning och dessutom en översyn av vilka yrkesgrupper som gör vad. Ansvarsområdena måste renodlas. Det förbättrar patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Elin Karlsson, och ger fler exempel på lösningar:

– Den medicinska ledningen och närvaron behöver öka på avdelningarna. Vi vill se hög medicinsk kompetens i chefsleden, så att cheferna verkligen kan bedöma, optimera och utveckla verksamheterna.

Hon fortsätter:

– Det är uppenbart att regionerna har misslyckats med sitt uppdrag, och detta utan att hittills behöva stå till svars. Vi kräver en ökad nationell styrning där regionernas ansvar måste förändras. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson