2020-04-08 11:12Pressmeddelande

Sjukhusläkarna utlyser stipendium för hållbart arbetsliv

null

Sedan några år tillbaka delar Sjukhusläkarna ut ett stipendium i frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare. Stipendiet på 30 000 kronor är i år ett arbetsmiljöstipendium och utlyses för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad ohälsa bland läkare.

- Redan innan nuvarande arbetsbelastning med coronaviruset var det mycket oroande att både ohälsa och sjukskrivningstal ökar. Det kommer allt fler tecken på att läkare utsätts för allt tyngre etisk stress. Är det någon vinkel som behöver kartläggas extra eller finns det något vinnande sätt att förbättra hälsa och arbetsmiljö för läkare? Vi vill ha mer kunskap och förslag på åtgärder för att förbättra situationen. Därför utlyser vi i år ett arbetsmiljöstipendium som vi valt att kalla för ”Hållbart arbetsliv”, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna.

Den som ansöker om stipendiet ska vara läkare eller läkarstudent och planera eller ha påbörjat ett projekt för att skapa eller sprida mer kunskap om förbättringsmöjligheter för att minska arbetsrelaterad ohälsa hos läkare. Senaste ansökningsdatum är 14 september 2020. Mer information om Sjukhusläkarnas stipendier finns på https://slf.se/sjukhuslakarna/vart-arbete/stipendier

För mer information, kontakta:

Karin Båtelson, Ordförande Sjukhusläkarna, karin.batelson@slf.se, 070-790 73 47


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg