2023-05-31 09:33Pressmeddelande

Sjukhusläkarna välkomnar riktvärden: Platsbristen är farlig

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna. Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, är positiv till Socialstyrelsens nya rapport. Foto: Pressbilder

Det behövs ytterligare 2 360 vårdplatser inom slutenvården på kort sikt, en ökning med 15 procent. Det framhåller Socialstyrelsen i en ny rapport. Myndigheten föreslår 85 procent som riktvärde för genomsnittlig beläggningsgrad i oplanerad vård, 95 procent för planerad vård och mellan 50 och 80 procent för intensivvården.
– Vi välkomnar att Socialstyrelsen så tydligt slår fast det vi vet – att vårdplatsbristen är farlig och ineffektiv, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Socialstyrelsen har på uppdrag av den förra regeringen för första gången beräknat behovet av antalet vårdplatser per region i hela Sverige. Av de 2 360 vårdplatser som behövs i slutenvården är 60 intensivvårdsplatser, enligt myndigheten.

– Vi är tacksamma för Socialstyrelsens arbete. Det är intressant att myndigheten har skapat en modell för beräkning av behov och beläggningsgrad, där många viktiga faktorer är med. Socialstyrelsen har tydliggjort behoven som finns både i den akuta verksamheten som kräver en stor flexibilitet och den planerade verksamheten, och tar även höjd för kriser, säger Elin Karlsson.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i ett pressmeddelande hävdat att Socialstyrelsens rapport inte kommer att öka tillgängligheten eller skapa bättre arbetsmiljö, utan tvärtom hämma utvecklingen.

– Det är beklämmande att SKR genast går ut i försvarstal, och väljer att fortsätta stoppa huvudet i sanden, i stället för att vara en del av lösningen. Sjukvården står inför stora utmaningar, med en äldre befolkning och allt fler avancerade behandlingar, och resurserna måste användas klokt. SKR:s reflexmässiga motargument om mer vård i hemmet motsätter inte att sträva mot en acceptabel beläggningsgrad för de som måste vara på sjukhus, säger Elin Karlsson.

Hon fortsätter:

– Olivia Wigzell lyfter också förtjänstfullt att man måste ha två parallella spår – dagens krisartade situation och framtida utveckling. Regionerna är ansvariga för den vård vi ser i dag, ett ansvar som de inte har klarat av att ta, vilket personalens vittnesmål, Inspektionen för vård och omsorgs inspektioner, samt långa köer och ständiga överbeläggningar visar. Regionerna har arbetsgivaransvaret – de kan inte gömma sig bakom personalbrist.


Sjukhusläkarna anser:

Siffror om beläggningsgrader ska rapporteras automatiskt direkt från golvet in till Socialstyrelsen, inte aggregeras på allt högre nivåer, vilket medför att faktiska förhållanden försvinner.

Vi vill se medicinsk kompetens på chefsnivå med mandat att förändra. En chef är inte bara en chef. En kunskapsorganisation som dessutom behandlar människor behöver chefer med stor insikt och kompetens. Stärk också våra sjukvårdsmyndigheter med mer medicinsk kompetens.

Lyssna inte på regionernas retorik om att riktade statsbidrag är det stora problemet och att kommande sjukvårdsutredning är onödig. Sjukvården behöver en förändring – och fokus måste vara kärnverksamheten, med en jämlik vård över landet. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och har till uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman